newsy


Narodowe Święto Niepodległości PDF

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego państwa. Tego dnia w 1918 roku po 123 latach zaborów Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Święto zostało ustanowione w 1937 roku, ale od 1939 nie było obchodzone – przywrócono je w roku 1989. Dziś wolność i niepodległość naszego kraju traktujemy jako rzecz oczywistą. Nie musimy o nią walczyć, oddając w ofierze własne życie. Możemy natomiast– a nawet powinniśmy– oddać hołd wszystkim bohaterom, którzy 102 lata temu wywalczyli dla Polski upragnioną niepodległość. Szacunek dla historii i dziejów naszego narodu to współczesny wyraz patriotyzmu. 11 listopada to wyjątkowy dzień dla wszystkich Polaków.

Dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować.

W tradycji ZSP nr 3 w obchody narodowego Święta Niepodległości zaangażowani corocznie uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Szkoły. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, uroczystości w całym kraju mają zupełnie inny charakter.

Aby upamiętnić ten ważny dla nas Polaków dzień, przedstawiciele grona pedagogicznego oraz samorządu uczniowskiego złożyli kwiaty pod Pomnikiem Wolności w imieniu całej społeczności szkolnej.

Zdjęcia FB

 
Święto Niepodległości – 11 listopada PDF

122 lata temu Polska, po latach zaborów wróciła na mapę Europy. Symboliczną datą jest 11 listopada – dzień zakończenia I wojny światowej data (od 1937 roku obchodzona jako oficjalne święto). W 1945 roku władze komunistyczne zlikwidowały to święto, ponownie obchodzimy je od roku 1989.

Jak wspomniałem jest to data symboliczna – można powiedzieć że Polska odzyskała niepodległość w listopadzie 1918 roku.

Jak to było możliwe? Dlaczego właśnie wówczas? Przez długie lata wydawało się że niepodległość to mrzonki – ścisła współpraca zaborców , obojętność mocarstw zachodnich powodowały że wszelkie próby Polaków były skazane na niepowodzenie. Sytuacja zmieniła się gdy doszło do wojny między naszymi głównymi wrogami (Rosja-Niemcy). I Polacy w pełni wykorzystują sytuację. Działania militarne, działania dyplomatyczne w czasie wojny powodują ze sprawa polska staje się na arenie światowej coraz ważniejsza. Kilka faktów:

 

 • akt 5 listopada 1916 – władcy Niemiec i Austro-Węgier (czyli dwaj zaborcy) mówią o tym że powstanie Polska,
 • styczeń 1917 – prezydent USA W. Wilson w mówi w orędziu o tym ze powinna istnieć po wojnie Polska,
 • rewolucja w Rosji 1917 – znika znienawidzony carat,
 • coraz częściej się mówi o sprawie polskiej, francuski minister spraw zagranicznych Stéphen Pichon stwierdził w Izbie Deputowanych, że „….chce Polski jednej i niepodległej, niepodzielnej z wszelkimi gwarancjami swobodnego rozwoju gospodarczego, militarnego i z wszelkimi konsekwencjami jakie stąd mogą wypłynąć…”,
 • brytyjski premier David Lloyd George oświadczył 5 stycznia 1918 roku w Izbie Gmin, że „….odrodzenie Polski jest pilną koniecznością dla stabilności Europy Zachodniej, Polska ma się składać z rdzennie polskich żywiołów, które zechcą, (co wykaże plebiscyt) wejść w jej skład”,
 • 8 stycznia 1918 prezydent Stanów Zjednoczonych, Wilson, wygłosił swe słynne przemówienie w Kongresie, zawierając w czternastu punktach warunki zakończenia wojny. W punkcie trzynastym znalazło się ważne dla sprawy polskiej stwierdzenie: „Należy utworzyć niezależne państwo polskie, które będzie zajmować terytoria zamieszkane przez niezaprzeczalnie polską ludność i któremu należy zapewnić bezpieczny i swobodny dostęp do morza.”
 • 5 czerwca 1918 roku Francja, Wielka Brytania i Włochy powzięły wspólną uchwałę na konferencji premierów w Wersalu i ogłosiły zbiorową rezolucję, „…że utworzenie państwa polskiego, zjednoczonego i niepodległego, z wolnym dostępem do morza, jest jednym z koniecznych warunków istotnego i sprawiedliwego pokoju oraz panowania prawa w Europie…”

Sytuacja międzynarodowa staje się coraz bardziej sprzyjająca dla sprawy polskiej i Polacy ja wykorzystują. Koniec wojny już wydaje się bliski, Ententa coraz bliższa zwycięstwa. Rozpadają się Austro -Węgry. Polacy od razu wykorzystują sytuacje. Powołują lokalne ośrodki władzy i administracji polskiej np. Cieszyn, Kraków ,a w Lublinie powołany zostaje – rząd Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego- mający – mimo że samozwańczy to już z nazwa „rząd polski”. W Niemczech wybucha Rewolucja w Niemczech – rząd prosi o rozejm, Nowe władze wypuszczają Piłsudskiego i specjalnym pociągiem ekspediują do Warszawy. 11 XI podpisanie rozejmu w Compienie - koniec wojny.

W tym samym dniu, czyli 11 listopada Józef Piłsudski otrzymuje z rąk Rady Regencyjnej (utworzonej w wyniku Aktu 5 listopada) władzę naczelną nad wojskiem, 14 XI Rada Regencyjna się rozwiązuje i przekazuje swoje obowiązki Józefowi Piłsudskiemu

Nota z 16 listopada 1918 roku Józef Piłsudski wysyła słynną depeszę, która głosi m.in: „Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego….”

18 listopada zostaje utworzony Rząd na którego czele staje Jędrzej Moraczewskiego, 22 listopada J. Piłsudski obejmuje urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa (stając się głową państwa).

Polska odzyskała niepodległość

 
Wyróżnienie dla ZSP3 PDF

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 otrzymał wyróżnienie za zajęcie III miejsca w powiecie krotoszyńskim we współzawodnictwie sportowym SZS "Wielkopolska" w ramach Licealiady w latach 2017 - 2020.

Zarząd Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego przyznał naszej szkole nagrodę rzeczową w formie sprzętu sportowego. Gratulujemy Uczniom i Nauczycielom wychowania fizycznego i życzymy dalszych sukcesów.

 
Liga PDF

Ruszyła III edycja Lig Przedmiotowych w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. W związku z obecną sytuacją rundy rozgrywane są online!!! 5.11.2020 r. odbyła się pierwsza rozgrywka Ligi Przedmiotowej z języka angielskiego. Naszą szkołę dzielnie reprezentowała uczennica klasy 2b, Martyna Glińska.

Dziękujemy i gratulujemy dużej wiedzy!

 
Rozstrzygnięcie gry miejskiej „NOC ZAWODÓW” PDF

W październiku 2020 r. została zakończona gra miejska „Noc zawodów”, której organizatorem był Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, a współorganizatorem – Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza.

Gra skierowana była dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenu powiatu krotoszyńskiego. Uczestniczyły w niej 5-osobowe zespoły złożone z opiekuna i 4 uczniów. Gra polegała na podążaniu według wskazówek, rozwiązywaniu po drodze przygotowanych zagadek i odnajdywaniu ciekawych miejsc, w których były ukryte hasła. Uczestnicy wykonywali zadania dotyczące pracodawców i rzemieślników współpracujących ze szkołą, przygotowali prezentacje multimedialne o szkole oraz zakładach pracy i kierunkach kształcenia, a następnie przekazywali zdobyte informacje uczniom w szkołach, do których uczęszczali.

Celem akcji było pogłębianie wiedzy na temat różnych zawodów ale również rozwijanie kreatywności, umiejętności logicznego myślenia oraz kształtowanie umiejętności dobrej organizacji zadań własnych.

Spośród wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w grze, wyłoniono zwycięskie drużyny, które najlepiej wykonały wskazane zadania:

 • Miejsce I – Szkoła Podstawowa nr 7 im. H. Jordana w Krotoszynie z Oddziałami Integracyjnymi - pokaz kliknij tutaj (pdf)
 • Miejsce II – Szkoła Podstawowa w Kobylinie - film kliknij tutaj (FB)
 • Miejsce III – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie - pokaz kliknij tutaj (pdf)

Główną nagrodą był laptop oraz zegarki smartwatch dla uczestników, które ufundowali Zespół Szkół Ponadpodstawowych numer 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie oraz Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za zaangażowanie i owocną współpracę dla wszystkich uczestników gry oraz dla partnerów tej inicjatywy, którymi są: Fugor, Mahle, Jotkel, Bosch Car Service, Agnieszka Selwat Studio Fryzjerskie, Monika Panek – Siudy Butik „Monew”, Morgan i Przyjaciele, Hardbit, Mirosław Wujec Meblostyl, Restauracja Cristal, Cukiernia Łyskawa.

Zdjęcia FB

 
Konkurs czytelniczy „Znani w karykaturze” PDF

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II został ogłoszony konkurs czytelniczy pt. „Znani w Karykaturze”

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych przez cały październik czytelnicy naszej biblioteki mogli zapoznać się z wystawę karykatur autorstwa znanego grafika i satyryka – Eryka Lipińskiego oraz wziąć udział w konkursie „Znani w karykaturze”.

Zadaniem uczniów było rozpoznanie i przyporządkowanie dwunastu karykatur do nazwisk wymienionych pisarzy, poetów. Celem konkursu było utrwalenie w świadomości uczniów wizerunków znanych polskich pisarzy oraz poznanie charakterystycznych cech karykatury.

23 października 2020 r. roku dokonano podsumowania konkursu. Wyróżniono aż 9 uczennic, które rozwiązały kupony konkursowe bezbłędnie:

 • Klasa 1a - Sandra Buszkiewicz, Karina Karczmarek
 • Klasa 2 a - Weronika Guźniczak
 • Klasa 3 b - Weronika Przyjemska, Milena Stegienta, Zuzanna Konieczna, Zofia Pawlicka, Roksana Grzybowiska, Paulina Binkowska

Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w następnych konkursach.

Zdjęcia FB

 
PRAKTYCZNIE - TRUDNO - ZDALNIE PDF

Uczniowie naszej szkoły odbywają zajęcia praktyczne stacjonarnie w szkole, ponieważ trudno uczyć się zawodu praktycznie w formie zdalnej.

Młodzież kształcąca się w zawodzie technik usług kelnerskich szkoliła w tym tygodniu swoje umiejętności zawodowe, przygotowując różne potrawy z warzyw jak surówki, sałatki, lecza.

Film 1 FB

Film 2 FB

 
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w ZSP nr 3 PDF

I znowu stało się. Jesteśmy na zdalnym nauczaniu, nie wiadomo jak długo to potrwa. Niestety jesienna aura też nie nastraja zbyt optymistycznie. U dzieci i młodzieży mogą pojawiać się zmiany nastroju, różne obawy.

Proszę Państwa, staramy się myśleć pozytywnie, niemniej jednak obserwujemy czy nie dzieje się coś złego z naszymi dziećmi. Przesyłamy Państwu link do artykułu na ten temat. Jednocześnie przypominamy że pedagodzy szkolni są do Państwa dyspozycji podczas dyżurów w szkole oraz dyżurów telefonicznych.

Więcej tutaj

 
Komunikat dyrektora szkoły PDF

W związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, od poniedziałku 19.10.2020 r. aż do odwołania zawieszam zajęcia stacjonarne. Nauczanie w naszej szkole odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik na odległość (zdalnie) z wyłączeniem zajęć praktycznych. Szczegółowe informacje uczniowie oraz rodzice/opiekunowie otrzymywać będą na bieżąco przez dziennik elektroniczny.

Wszyscy uczniowie mają obowiązek uczestnictwa we wszystkich formach nauczania zdalnego.

Izabela Kossakowska

Dyrektor

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 103

Imieniny

Dzisiaj jest: 8 Maj 2021    |    Imieniny obchodzą: Stanisław, Eryk, Liza

Do końca roku

Do końca roku szkolnego:
25 czerwca 2021

 

Nagroda Ministra

Nagroda Ministra Gospodarki

W uznaniu dla dorobku placówki wraz z firmą Mahle otrzymaliśmy Nagrodę Ministra Gospodarki z dyplomem: „Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy” podpisał wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki – Janusz Piechociński.

Uznanie ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce wyraża uznanie i podziękowanie dla naszej szkoły za prowadzenie kształcenia w zawodzie kierowca-mechanik

List gratulacyjny

 

List gratulacyjny dla pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie


 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o międzynarodowym sukcesie inicjatywy Wielkopolska Sieć Edukacyjno—Gospodarcza (WSEG), która rozwijana jest w projekcie Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska.

W związku z dużym zaangażowaniem we współtworzenie sieci i doskonalenie kształcenia zawodowego w ramach projektu, prosimy przyjąć serdeczne gratulacje, gdyż wyróżnienie inicjatywy WSEG jest również osiągnięciem wszystkich pracowników Państwa placówki.

Zapraszamy na naszą stronę pl-pl.facebook.com/Zetka3Krotoszyn

Wiadomości Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Oficjalny serwis Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 • II Zdalna Olimpiada Szkół Polonijnych
  29 maja 2021 roku Polska Szkoła SEN zaprasza do udziału w II Zdalnej Olimpiadzie Szkół Polonijnych z całego świata. Z wszystkimi chętnymi osobami chcącymi się zmierzyć w 8 konkurencjach językowych i naukowych spotykamy się na platformie ZOOM. Do udziału w Olimpiadzie może zgłosić się każdy chętny uczestnik. Wystarczy, że zarejestrujecie się za pomocą formularza i kliknięcie w link do pokoju […]
 • Rządowy Program „Aktywna tablica” w 2021 r. – zmiana terminu składania wniosku
  Informujemy, że terminy składania wniosków o dofinansowanie z programu „Aktywna tablica” oraz wzory wniosków będą zmienione. Nowa data i wzór formularza zostaną upublicznione w innym terminie. Zmiany spowodowane są pracą nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz […]
 • Komunikat „Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych o promocji zdrowia psychicznego” w sprawie nieuprawnionych realizacji programów rekomendowanych
  Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa wielkopolskiego W załączeniu przekazujemy Państwu Komunikat „Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych o promocji zdrowia psychicznego” w sprawie nieuprawnionych realizacji programów rekomendowanych.
 • Konkurs na opowiadanie lub bajkę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego
  Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza uczniów w wieku od 10 do 15 lat do udziału w konkursie na opowiadanie lub bajkę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie organizuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Termin nadsyłania prac mija 4 czerwca. Zasady […]
 • Projekt „Ekonomia społeczna dla szkół”
  Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ogłosiło nabór szkół ponadpodstawowych do projektu „Ekonomia społeczna dla szkół”. Projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie lub doradztwo zawodowe. W rekrutacji mogą również uczestniczyć nauczyciele wychowawcy i pedagodzy szkolni. Projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie pakietu edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej dla nauczycieli oraz jego […]

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!