newsy


Liga przedmiotowa z fizyki PDF

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolska - Ligi Przedmiotowe w ZSP 3.

Ruszyła III edycja Lig Przedmiotowych w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. W związku z obecną sytuacją rundy rozgrywane są online!!! 12.11.2020 r. odbyła się pierwsza rozgrywka Ligi Przedmiotowej z fizyki. Nasi reprezentanci: Wojciech Pawlicki oraz Mateusz Bogacz z klasy 2 dbp zajęli II miejsce

Zdjęcia FB

 
Szkoła pamięta PDF

W ramach akcji MEN "Szkoła pamięta" biblioteka szkolna zorganizowała konkurs plastyczny na plakat upamiętniający ważne postacie lokalnej historii. Nagrodzono pracę wykonaną przez Magdalenę Nowacką z kl. 1a. Nagrodę w postaci powerbanku i pendrive ufundowało Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

Gratulujemy!!!

 
Narodowe Święto Niepodległości PDF

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego państwa. Tego dnia w 1918 roku po 123 latach zaborów Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Święto zostało ustanowione w 1937 roku, ale od 1939 nie było obchodzone – przywrócono je w roku 1989. Dziś wolność i niepodległość naszego kraju traktujemy jako rzecz oczywistą. Nie musimy o nią walczyć, oddając w ofierze własne życie. Możemy natomiast– a nawet powinniśmy– oddać hołd wszystkim bohaterom, którzy 102 lata temu wywalczyli dla Polski upragnioną niepodległość. Szacunek dla historii i dziejów naszego narodu to współczesny wyraz patriotyzmu. 11 listopada to wyjątkowy dzień dla wszystkich Polaków.

Dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować.

W tradycji ZSP nr 3 w obchody narodowego Święta Niepodległości zaangażowani corocznie uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Szkoły. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, uroczystości w całym kraju mają zupełnie inny charakter.

Aby upamiętnić ten ważny dla nas Polaków dzień, przedstawiciele grona pedagogicznego oraz samorządu uczniowskiego złożyli kwiaty pod Pomnikiem Wolności w imieniu całej społeczności szkolnej.

Zdjęcia FB

 
Święto Niepodległości – 11 listopada PDF

122 lata temu Polska, po latach zaborów wróciła na mapę Europy. Symboliczną datą jest 11 listopada – dzień zakończenia I wojny światowej data (od 1937 roku obchodzona jako oficjalne święto). W 1945 roku władze komunistyczne zlikwidowały to święto, ponownie obchodzimy je od roku 1989.

Jak wspomniałem jest to data symboliczna – można powiedzieć że Polska odzyskała niepodległość w listopadzie 1918 roku.

Jak to było możliwe? Dlaczego właśnie wówczas? Przez długie lata wydawało się że niepodległość to mrzonki – ścisła współpraca zaborców , obojętność mocarstw zachodnich powodowały że wszelkie próby Polaków były skazane na niepowodzenie. Sytuacja zmieniła się gdy doszło do wojny między naszymi głównymi wrogami (Rosja-Niemcy). I Polacy w pełni wykorzystują sytuację. Działania militarne, działania dyplomatyczne w czasie wojny powodują ze sprawa polska staje się na arenie światowej coraz ważniejsza. Kilka faktów:

 

 • akt 5 listopada 1916 – władcy Niemiec i Austro-Węgier (czyli dwaj zaborcy) mówią o tym że powstanie Polska,
 • styczeń 1917 – prezydent USA W. Wilson w mówi w orędziu o tym ze powinna istnieć po wojnie Polska,
 • rewolucja w Rosji 1917 – znika znienawidzony carat,
 • coraz częściej się mówi o sprawie polskiej, francuski minister spraw zagranicznych Stéphen Pichon stwierdził w Izbie Deputowanych, że „….chce Polski jednej i niepodległej, niepodzielnej z wszelkimi gwarancjami swobodnego rozwoju gospodarczego, militarnego i z wszelkimi konsekwencjami jakie stąd mogą wypłynąć…”,
 • brytyjski premier David Lloyd George oświadczył 5 stycznia 1918 roku w Izbie Gmin, że „….odrodzenie Polski jest pilną koniecznością dla stabilności Europy Zachodniej, Polska ma się składać z rdzennie polskich żywiołów, które zechcą, (co wykaże plebiscyt) wejść w jej skład”,
 • 8 stycznia 1918 prezydent Stanów Zjednoczonych, Wilson, wygłosił swe słynne przemówienie w Kongresie, zawierając w czternastu punktach warunki zakończenia wojny. W punkcie trzynastym znalazło się ważne dla sprawy polskiej stwierdzenie: „Należy utworzyć niezależne państwo polskie, które będzie zajmować terytoria zamieszkane przez niezaprzeczalnie polską ludność i któremu należy zapewnić bezpieczny i swobodny dostęp do morza.”
 • 5 czerwca 1918 roku Francja, Wielka Brytania i Włochy powzięły wspólną uchwałę na konferencji premierów w Wersalu i ogłosiły zbiorową rezolucję, „…że utworzenie państwa polskiego, zjednoczonego i niepodległego, z wolnym dostępem do morza, jest jednym z koniecznych warunków istotnego i sprawiedliwego pokoju oraz panowania prawa w Europie…”

Sytuacja międzynarodowa staje się coraz bardziej sprzyjająca dla sprawy polskiej i Polacy ja wykorzystują. Koniec wojny już wydaje się bliski, Ententa coraz bliższa zwycięstwa. Rozpadają się Austro -Węgry. Polacy od razu wykorzystują sytuacje. Powołują lokalne ośrodki władzy i administracji polskiej np. Cieszyn, Kraków ,a w Lublinie powołany zostaje – rząd Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego- mający – mimo że samozwańczy to już z nazwa „rząd polski”. W Niemczech wybucha Rewolucja w Niemczech – rząd prosi o rozejm, Nowe władze wypuszczają Piłsudskiego i specjalnym pociągiem ekspediują do Warszawy. 11 XI podpisanie rozejmu w Compienie - koniec wojny.

W tym samym dniu, czyli 11 listopada Józef Piłsudski otrzymuje z rąk Rady Regencyjnej (utworzonej w wyniku Aktu 5 listopada) władzę naczelną nad wojskiem, 14 XI Rada Regencyjna się rozwiązuje i przekazuje swoje obowiązki Józefowi Piłsudskiemu

Nota z 16 listopada 1918 roku Józef Piłsudski wysyła słynną depeszę, która głosi m.in: „Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego….”

18 listopada zostaje utworzony Rząd na którego czele staje Jędrzej Moraczewskiego, 22 listopada J. Piłsudski obejmuje urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa (stając się głową państwa).

Polska odzyskała niepodległość

 
Wyróżnienie dla ZSP3 PDF

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 otrzymał wyróżnienie za zajęcie III miejsca w powiecie krotoszyńskim we współzawodnictwie sportowym SZS "Wielkopolska" w ramach Licealiady w latach 2017 - 2020.

Zarząd Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego przyznał naszej szkole nagrodę rzeczową w formie sprzętu sportowego. Gratulujemy Uczniom i Nauczycielom wychowania fizycznego i życzymy dalszych sukcesów.

 
Liga PDF

Ruszyła III edycja Lig Przedmiotowych w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. W związku z obecną sytuacją rundy rozgrywane są online!!! 5.11.2020 r. odbyła się pierwsza rozgrywka Ligi Przedmiotowej z języka angielskiego. Naszą szkołę dzielnie reprezentowała uczennica klasy 2b, Martyna Glińska.

Dziękujemy i gratulujemy dużej wiedzy!

 
Rozstrzygnięcie gry miejskiej „NOC ZAWODÓW” PDF

W październiku 2020 r. została zakończona gra miejska „Noc zawodów”, której organizatorem był Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, a współorganizatorem – Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza.

Gra skierowana była dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenu powiatu krotoszyńskiego. Uczestniczyły w niej 5-osobowe zespoły złożone z opiekuna i 4 uczniów. Gra polegała na podążaniu według wskazówek, rozwiązywaniu po drodze przygotowanych zagadek i odnajdywaniu ciekawych miejsc, w których były ukryte hasła. Uczestnicy wykonywali zadania dotyczące pracodawców i rzemieślników współpracujących ze szkołą, przygotowali prezentacje multimedialne o szkole oraz zakładach pracy i kierunkach kształcenia, a następnie przekazywali zdobyte informacje uczniom w szkołach, do których uczęszczali.

Celem akcji było pogłębianie wiedzy na temat różnych zawodów ale również rozwijanie kreatywności, umiejętności logicznego myślenia oraz kształtowanie umiejętności dobrej organizacji zadań własnych.

Spośród wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w grze, wyłoniono zwycięskie drużyny, które najlepiej wykonały wskazane zadania:

 • Miejsce I – Szkoła Podstawowa nr 7 im. H. Jordana w Krotoszynie z Oddziałami Integracyjnymi - pokaz kliknij tutaj (pdf)
 • Miejsce II – Szkoła Podstawowa w Kobylinie - film kliknij tutaj (FB)
 • Miejsce III – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie - pokaz kliknij tutaj (pdf)

Główną nagrodą był laptop oraz zegarki smartwatch dla uczestników, które ufundowali Zespół Szkół Ponadpodstawowych numer 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie oraz Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za zaangażowanie i owocną współpracę dla wszystkich uczestników gry oraz dla partnerów tej inicjatywy, którymi są: Fugor, Mahle, Jotkel, Bosch Car Service, Agnieszka Selwat Studio Fryzjerskie, Monika Panek – Siudy Butik „Monew”, Morgan i Przyjaciele, Hardbit, Mirosław Wujec Meblostyl, Restauracja Cristal, Cukiernia Łyskawa.

Zdjęcia FB

 
Konkurs czytelniczy „Znani w karykaturze” PDF

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II został ogłoszony konkurs czytelniczy pt. „Znani w Karykaturze”

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych przez cały październik czytelnicy naszej biblioteki mogli zapoznać się z wystawę karykatur autorstwa znanego grafika i satyryka – Eryka Lipińskiego oraz wziąć udział w konkursie „Znani w karykaturze”.

Zadaniem uczniów było rozpoznanie i przyporządkowanie dwunastu karykatur do nazwisk wymienionych pisarzy, poetów. Celem konkursu było utrwalenie w świadomości uczniów wizerunków znanych polskich pisarzy oraz poznanie charakterystycznych cech karykatury.

23 października 2020 r. roku dokonano podsumowania konkursu. Wyróżniono aż 9 uczennic, które rozwiązały kupony konkursowe bezbłędnie:

 • Klasa 1a - Sandra Buszkiewicz, Karina Karczmarek
 • Klasa 2 a - Weronika Guźniczak
 • Klasa 3 b - Weronika Przyjemska, Milena Stegienta, Zuzanna Konieczna, Zofia Pawlicka, Roksana Grzybowiska, Paulina Binkowska

Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w następnych konkursach.

Zdjęcia FB

 
PRAKTYCZNIE - TRUDNO - ZDALNIE PDF

Uczniowie naszej szkoły odbywają zajęcia praktyczne stacjonarnie w szkole, ponieważ trudno uczyć się zawodu praktycznie w formie zdalnej.

Młodzież kształcąca się w zawodzie technik usług kelnerskich szkoliła w tym tygodniu swoje umiejętności zawodowe, przygotowując różne potrawy z warzyw jak surówki, sałatki, lecza.

Film 1 FB

Film 2 FB

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 105

Imieniny

Dzisiaj jest: 18 Wrzesień 2021    |    Imieniny obchodzą: Irena, Stanisław, Józef

Do końca roku

Do końca roku szkolnego:
24 czerwca 2022

 

Nagroda Ministra

Nagroda Ministra Gospodarki

W uznaniu dla dorobku placówki wraz z firmą Mahle otrzymaliśmy Nagrodę Ministra Gospodarki z dyplomem: „Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy” podpisał wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki – Janusz Piechociński.

Uznanie ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce wyraża uznanie i podziękowanie dla naszej szkoły za prowadzenie kształcenia w zawodzie kierowca-mechanik

List gratulacyjny

 

List gratulacyjny dla pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie


 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o międzynarodowym sukcesie inicjatywy Wielkopolska Sieć Edukacyjno—Gospodarcza (WSEG), która rozwijana jest w projekcie Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska.

W związku z dużym zaangażowaniem we współtworzenie sieci i doskonalenie kształcenia zawodowego w ramach projektu, prosimy przyjąć serdeczne gratulacje, gdyż wyróżnienie inicjatywy WSEG jest również osiągnięciem wszystkich pracowników Państwa placówki.

Zapraszamy na naszą stronę pl-pl.facebook.com/Zetka3Krotoszyn

Wiadomości Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Oficjalny serwis Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 • Laboratoria Przyszłości – największe w historii wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce!
  Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie już wkrótce pojawią się we wszystkich polskich szkołach! Rusza największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację w historii – „Laboratoria Przyszłości”. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ogłoszona dziś inicjatywa zakłada, że jeszcze w tym roku samorządy […]
 • Program AI for Youth – sztuczna inteligencja dla młodzieży
  Szanowni Państwo, w okresie od września 2021 do listopada 2022 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Software Development Academy Sp. z o. o. realizować będą na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii projekt pilotażowy „AI4Youth” w ramach III edycji międzynarodowego programu AI for Youth (sztuczna inteligencja dla młodzieży). Program AI for Youth jest autorskim, globalnym projektem […]
 • Dzień Krajobrazu 2021
  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po raz szósty inicjuje obchody Dnia Krajobrazu – święto obchodzone jest 20 października br. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: Otwarte krajobrazy. Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i mediach społecznościowych na bieżąco będą aktualizowane informacje o obchodach. Zapraszamy do wypełnienia zgłoszenia o organizowanym wydarzeniu w ramach obchodów Dnia Krajobrazu w 2021 r. […]
 • Stopień trzeci Wojewódzkiego Konkursu Kształcenia Słuchu pt. „Ptaków Śpiew” 2021
  Szanowni Uczestnicy, Opiekunowie i Dyrektorzy szkół, informujemy, że trzeci stopień konkursu zaplanowany na 1 października 2021 r. odbędzie się w Kolegium Stanisława Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 52, od godziny 1100 do 1315. Gościć nas będzie Wydział Leśny i Technologii Drewna. Zgodnie z zapowiedzią regulaminową na trzecim stopniu konkursu w pierwszej […]
 • Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski – druga edycja 2021/2022
  Szanowni Dyrektorzy szkół artystycznych Nauczyciele klas fortepianu i Uczniowie pianiści z przyjemnością zapowiadamy, że druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jana Paderewski pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych w kraju oraz szkół polskich za granicą odbędzie się w roku szkolnym 2021/2022 i w związku z […]

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!