Święto Niepodległości – 11 listopada PDF

122 lata temu Polska, po latach zaborów wróciła na mapę Europy. Symboliczną datą jest 11 listopada – dzień zakończenia I wojny światowej data (od 1937 roku obchodzona jako oficjalne święto). W 1945 roku władze komunistyczne zlikwidowały to święto, ponownie obchodzimy je od roku 1989.

Jak wspomniałem jest to data symboliczna – można powiedzieć że Polska odzyskała niepodległość w listopadzie 1918 roku.

Jak to było możliwe? Dlaczego właśnie wówczas? Przez długie lata wydawało się że niepodległość to mrzonki – ścisła współpraca zaborców , obojętność mocarstw zachodnich powodowały że wszelkie próby Polaków były skazane na niepowodzenie. Sytuacja zmieniła się gdy doszło do wojny między naszymi głównymi wrogami (Rosja-Niemcy). I Polacy w pełni wykorzystują sytuację. Działania militarne, działania dyplomatyczne w czasie wojny powodują ze sprawa polska staje się na arenie światowej coraz ważniejsza. Kilka faktów:

 

 • akt 5 listopada 1916 – władcy Niemiec i Austro-Węgier (czyli dwaj zaborcy) mówią o tym że powstanie Polska,
 • styczeń 1917 – prezydent USA W. Wilson w mówi w orędziu o tym ze powinna istnieć po wojnie Polska,
 • rewolucja w Rosji 1917 – znika znienawidzony carat,
 • coraz częściej się mówi o sprawie polskiej, francuski minister spraw zagranicznych Stéphen Pichon stwierdził w Izbie Deputowanych, że „….chce Polski jednej i niepodległej, niepodzielnej z wszelkimi gwarancjami swobodnego rozwoju gospodarczego, militarnego i z wszelkimi konsekwencjami jakie stąd mogą wypłynąć…”,
 • brytyjski premier David Lloyd George oświadczył 5 stycznia 1918 roku w Izbie Gmin, że „….odrodzenie Polski jest pilną koniecznością dla stabilności Europy Zachodniej, Polska ma się składać z rdzennie polskich żywiołów, które zechcą, (co wykaże plebiscyt) wejść w jej skład”,
 • 8 stycznia 1918 prezydent Stanów Zjednoczonych, Wilson, wygłosił swe słynne przemówienie w Kongresie, zawierając w czternastu punktach warunki zakończenia wojny. W punkcie trzynastym znalazło się ważne dla sprawy polskiej stwierdzenie: „Należy utworzyć niezależne państwo polskie, które będzie zajmować terytoria zamieszkane przez niezaprzeczalnie polską ludność i któremu należy zapewnić bezpieczny i swobodny dostęp do morza.”
 • 5 czerwca 1918 roku Francja, Wielka Brytania i Włochy powzięły wspólną uchwałę na konferencji premierów w Wersalu i ogłosiły zbiorową rezolucję, „…że utworzenie państwa polskiego, zjednoczonego i niepodległego, z wolnym dostępem do morza, jest jednym z koniecznych warunków istotnego i sprawiedliwego pokoju oraz panowania prawa w Europie…”

Sytuacja międzynarodowa staje się coraz bardziej sprzyjająca dla sprawy polskiej i Polacy ja wykorzystują. Koniec wojny już wydaje się bliski, Ententa coraz bliższa zwycięstwa. Rozpadają się Austro -Węgry. Polacy od razu wykorzystują sytuacje. Powołują lokalne ośrodki władzy i administracji polskiej np. Cieszyn, Kraków ,a w Lublinie powołany zostaje – rząd Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego- mający – mimo że samozwańczy to już z nazwa „rząd polski”. W Niemczech wybucha Rewolucja w Niemczech – rząd prosi o rozejm, Nowe władze wypuszczają Piłsudskiego i specjalnym pociągiem ekspediują do Warszawy. 11 XI podpisanie rozejmu w Compienie - koniec wojny.

W tym samym dniu, czyli 11 listopada Józef Piłsudski otrzymuje z rąk Rady Regencyjnej (utworzonej w wyniku Aktu 5 listopada) władzę naczelną nad wojskiem, 14 XI Rada Regencyjna się rozwiązuje i przekazuje swoje obowiązki Józefowi Piłsudskiemu

Nota z 16 listopada 1918 roku Józef Piłsudski wysyła słynną depeszę, która głosi m.in: „Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego….”

18 listopada zostaje utworzony Rząd na którego czele staje Jędrzej Moraczewskiego, 22 listopada J. Piłsudski obejmuje urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa (stając się głową państwa).

Polska odzyskała niepodległość

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 8 Maj 2021    |    Imieniny obchodzą: Stanisław, Eryk, Liza

Do końca roku

Do końca roku szkolnego:
25 czerwca 2021

 

Nagroda Ministra

Nagroda Ministra Gospodarki

W uznaniu dla dorobku placówki wraz z firmą Mahle otrzymaliśmy Nagrodę Ministra Gospodarki z dyplomem: „Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy” podpisał wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki – Janusz Piechociński.

Uznanie ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce wyraża uznanie i podziękowanie dla naszej szkoły za prowadzenie kształcenia w zawodzie kierowca-mechanik

List gratulacyjny

 

List gratulacyjny dla pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie


 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o międzynarodowym sukcesie inicjatywy Wielkopolska Sieć Edukacyjno—Gospodarcza (WSEG), która rozwijana jest w projekcie Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska.

W związku z dużym zaangażowaniem we współtworzenie sieci i doskonalenie kształcenia zawodowego w ramach projektu, prosimy przyjąć serdeczne gratulacje, gdyż wyróżnienie inicjatywy WSEG jest również osiągnięciem wszystkich pracowników Państwa placówki.

Zapraszamy na naszą stronę pl-pl.facebook.com/Zetka3Krotoszyn

Wiadomości Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Oficjalny serwis Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 • II Zdalna Olimpiada Szkół Polonijnych
  29 maja 2021 roku Polska Szkoła SEN zaprasza do udziału w II Zdalnej Olimpiadzie Szkół Polonijnych z całego świata. Z wszystkimi chętnymi osobami chcącymi się zmierzyć w 8 konkurencjach językowych i naukowych spotykamy się na platformie ZOOM. Do udziału w Olimpiadzie może zgłosić się każdy chętny uczestnik. Wystarczy, że zarejestrujecie się za pomocą formularza i kliknięcie w link do pokoju […]
 • Rządowy Program „Aktywna tablica” w 2021 r. – zmiana terminu składania wniosku
  Informujemy, że terminy składania wniosków o dofinansowanie z programu „Aktywna tablica” oraz wzory wniosków będą zmienione. Nowa data i wzór formularza zostaną upublicznione w innym terminie. Zmiany spowodowane są pracą nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz […]
 • Komunikat „Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych o promocji zdrowia psychicznego” w sprawie nieuprawnionych realizacji programów rekomendowanych
  Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa wielkopolskiego W załączeniu przekazujemy Państwu Komunikat „Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych o promocji zdrowia psychicznego” w sprawie nieuprawnionych realizacji programów rekomendowanych.
 • Konkurs na opowiadanie lub bajkę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego
  Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza uczniów w wieku od 10 do 15 lat do udziału w konkursie na opowiadanie lub bajkę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie organizuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Termin nadsyłania prac mija 4 czerwca. Zasady […]
 • Projekt „Ekonomia społeczna dla szkół”
  Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ogłosiło nabór szkół ponadpodstawowych do projektu „Ekonomia społeczna dla szkół”. Projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie lub doradztwo zawodowe. W rekrutacji mogą również uczestniczyć nauczyciele wychowawcy i pedagodzy szkolni. Projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie pakietu edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej dla nauczycieli oraz jego […]

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!