Święto Niepodległości – 11 listopada PDF

122 lata temu Polska, po latach zaborów wróciła na mapę Europy. Symboliczną datą jest 11 listopada – dzień zakończenia I wojny światowej data (od 1937 roku obchodzona jako oficjalne święto). W 1945 roku władze komunistyczne zlikwidowały to święto, ponownie obchodzimy je od roku 1989.

Jak wspomniałem jest to data symboliczna – można powiedzieć że Polska odzyskała niepodległość w listopadzie 1918 roku.

Jak to było możliwe? Dlaczego właśnie wówczas? Przez długie lata wydawało się że niepodległość to mrzonki – ścisła współpraca zaborców , obojętność mocarstw zachodnich powodowały że wszelkie próby Polaków były skazane na niepowodzenie. Sytuacja zmieniła się gdy doszło do wojny między naszymi głównymi wrogami (Rosja-Niemcy). I Polacy w pełni wykorzystują sytuację. Działania militarne, działania dyplomatyczne w czasie wojny powodują ze sprawa polska staje się na arenie światowej coraz ważniejsza. Kilka faktów:

 

 • akt 5 listopada 1916 – władcy Niemiec i Austro-Węgier (czyli dwaj zaborcy) mówią o tym że powstanie Polska,
 • styczeń 1917 – prezydent USA W. Wilson w mówi w orędziu o tym ze powinna istnieć po wojnie Polska,
 • rewolucja w Rosji 1917 – znika znienawidzony carat,
 • coraz częściej się mówi o sprawie polskiej, francuski minister spraw zagranicznych Stéphen Pichon stwierdził w Izbie Deputowanych, że „….chce Polski jednej i niepodległej, niepodzielnej z wszelkimi gwarancjami swobodnego rozwoju gospodarczego, militarnego i z wszelkimi konsekwencjami jakie stąd mogą wypłynąć…”,
 • brytyjski premier David Lloyd George oświadczył 5 stycznia 1918 roku w Izbie Gmin, że „….odrodzenie Polski jest pilną koniecznością dla stabilności Europy Zachodniej, Polska ma się składać z rdzennie polskich żywiołów, które zechcą, (co wykaże plebiscyt) wejść w jej skład”,
 • 8 stycznia 1918 prezydent Stanów Zjednoczonych, Wilson, wygłosił swe słynne przemówienie w Kongresie, zawierając w czternastu punktach warunki zakończenia wojny. W punkcie trzynastym znalazło się ważne dla sprawy polskiej stwierdzenie: „Należy utworzyć niezależne państwo polskie, które będzie zajmować terytoria zamieszkane przez niezaprzeczalnie polską ludność i któremu należy zapewnić bezpieczny i swobodny dostęp do morza.”
 • 5 czerwca 1918 roku Francja, Wielka Brytania i Włochy powzięły wspólną uchwałę na konferencji premierów w Wersalu i ogłosiły zbiorową rezolucję, „…że utworzenie państwa polskiego, zjednoczonego i niepodległego, z wolnym dostępem do morza, jest jednym z koniecznych warunków istotnego i sprawiedliwego pokoju oraz panowania prawa w Europie…”

Sytuacja międzynarodowa staje się coraz bardziej sprzyjająca dla sprawy polskiej i Polacy ja wykorzystują. Koniec wojny już wydaje się bliski, Ententa coraz bliższa zwycięstwa. Rozpadają się Austro -Węgry. Polacy od razu wykorzystują sytuacje. Powołują lokalne ośrodki władzy i administracji polskiej np. Cieszyn, Kraków ,a w Lublinie powołany zostaje – rząd Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego- mający – mimo że samozwańczy to już z nazwa „rząd polski”. W Niemczech wybucha Rewolucja w Niemczech – rząd prosi o rozejm, Nowe władze wypuszczają Piłsudskiego i specjalnym pociągiem ekspediują do Warszawy. 11 XI podpisanie rozejmu w Compienie - koniec wojny.

W tym samym dniu, czyli 11 listopada Józef Piłsudski otrzymuje z rąk Rady Regencyjnej (utworzonej w wyniku Aktu 5 listopada) władzę naczelną nad wojskiem, 14 XI Rada Regencyjna się rozwiązuje i przekazuje swoje obowiązki Józefowi Piłsudskiemu

Nota z 16 listopada 1918 roku Józef Piłsudski wysyła słynną depeszę, która głosi m.in: „Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego….”

18 listopada zostaje utworzony Rząd na którego czele staje Jędrzej Moraczewskiego, 22 listopada J. Piłsudski obejmuje urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa (stając się głową państwa).

Polska odzyskała niepodległość

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 24 Listopad 2020    |    Imieniny obchodzą: Flora, Jan, Roman

Do końca roku

Do końca roku szkolnego:
25 czerwca 2021

 

Nagroda Ministra

Nagroda Ministra Gospodarki

W uznaniu dla dorobku placówki wraz z firmą Mahle otrzymaliśmy Nagrodę Ministra Gospodarki z dyplomem: „Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy” podpisał wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki – Janusz Piechociński.

Uznanie ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce wyraża uznanie i podziękowanie dla naszej szkoły za prowadzenie kształcenia w zawodzie kierowca-mechanik

List gratulacyjny

 

List gratulacyjny dla pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie


 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o międzynarodowym sukcesie inicjatywy Wielkopolska Sieć Edukacyjno—Gospodarcza (WSEG), która rozwijana jest w projekcie Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska.

W związku z dużym zaangażowaniem we współtworzenie sieci i doskonalenie kształcenia zawodowego w ramach projektu, prosimy przyjąć serdeczne gratulacje, gdyż wyróżnienie inicjatywy WSEG jest również osiągnięciem wszystkich pracowników Państwa placówki.

Zapraszamy na naszą stronę pl-pl.facebook.com/Zetka3Krotoszyn

Wiadomości Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Oficjalny serwis Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 • Zajęcia online – Brama Poznania
  Brama Poznania oferuje zajęcia online, z których można skorzystać zarówno łącząc się bezpośrednio z klasy szkolnej, jak i pracując zdalnie z uczniami przebywającymi w domach. Oferta  obejmuje dwa obszary tematyczne do wyboru dla każdego etapu edukacyjnego: – związany z ekologią, – związany z grodem na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Zajęcia zostały przygotowane w oparciu o podstawę […]
 • Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych – zachęcamy do udziału
  20 listopada br. MEN rozpoczął prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. Wszystkie nadesłane uwagi zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt. Na merytoryczne opinie czekamy do 27 listopada. Prekonsultacje to efekt zmiany w egzaminach ósmoklasisty i maturalnym, które w roku […]
 • Przepisy oświatowe – cudzoziemcy i uczniowie polscy przebywający za granicą
  Ustawa o języku polskim (Dz. U. 2019, poz. 1480) Ustawa o cudzoziemcach (Dz. U. 2020, poz. 35) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. 2020, poz. 1283) […]
 • Monitorowanie uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia
  Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół województwa wielkopolskiego Na platformie www.seo2.npseo.pl zamieszczony został arkusz monitorowania „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia” wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21. Monitorowanie obejmie łącznie 5% publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych dla młodzieży, liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników i branżowych szkół I stopnia, […]
 • Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021
  W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Mamy opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chcemy teraz poddać publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne, chcemy pokazać na czym te zmiany […]

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!