Zapraszamy na kursy KKZ PDF

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

NAUKA W KKZ JEST BEZPŁATNA!


Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa) czy sytuację na rynku pracy (oferta dla studentów, osób pracujących jak i bezrobotnych).

 

 

 

Podanie znajdziesz w dziale dokumenty

 

 

 

H A R M O N O G R A M     R E K R U T A C J I

Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie

2018/2019 r

 

Lp.

Zadania

Termin

1.

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z załącznikami.

od 21 maja 2018 r.

do 22 czerwca 2018 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego.

13 lipca 2018 r.

godz.1000

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

20 lipca 2018r.

godz.1400

4.

Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym w przypadku gdy szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.

od 23 lipca 2018 r.

do 27 lipca 2018 r.

godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe – w przypadku przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.

13 sierpnia 2018 r.

godz. 1000

 

Rekrutacja

Do końca roku

Do końca roku szkolnego:
21 czerwca 2019

 

Nagroda Ministra

Nagroda Ministra Gospodarki

W uznaniu dla dorobku placówki wraz z firmą Mahle otrzymaliśmy Nagrodę Ministra Gospodarki z dyplomem: „Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy” podpisał wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki – Janusz Piechociński.

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!