Rekrutacja-BS I stopnia

Ósmoklasisto!

Nadeszła pora na podjęcie decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia. Od tego wyboru może w przyszłości zależeć Twój sukces zawodowy. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest bardzo ważną decyzją.

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II
to szkoła, w której oferujemy atrakcyjne kierunki kształcenia dla każdego!

Pragniesz zdobyć swój wymarzony zawód i podjąć pracę, a może w przyszłości podnieść poziom wykształcenia i kwalifikacji, nie chcesz zasilić grona ludzi młodych bezrobotnych, przyjdź do nas.

 

Wzorem lat ubiegłych prowadzimy nabór uczniów – młodocianych pracowników do trzyletniej branżowej szkoły I stopnia. Warunkiem przyjęcia do tego typu szkoły jest świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie zakładu pracy o zatrudnieniu w celu podjęcia zajęć praktycznych oraz zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu.Uczniowie mogą pobierać naukę w dowolnie przez siebie wybranym zawodzie w klasach wielozawodowych (umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego musi być zgodna z klasyfikacją zawodów Ministerstwa Edukacji Narodowej).

 


Ponadto umożliwia uczestnictwo w wielu zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach oraz pozwala na rozwijanie własnych umiejętności i zainteresowań, nie tylko poprzez obowiązkowe zajęcia edukacyjne, ale również dzięki prowadzonym  bezpłatnym zajęciom pozalekcyjnym (koła zainteresowań, akcje charytatywne, zajęcia wyrównujące i rozwijające). Nasza Szkoła to nowoczesna instytucja tworząca możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Od lat uczymy, szkolimy, pomagamy. Wierzymy, że każdy może osiągnąć sukces dlatego robimy wszystko aby stało się to dla Ciebie jeszcze łatwiejsze. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną, opiniami abyś był pewien, że dobrze wybrałeś.

Nasza oferta edukacyjna jest obszerna i dzięki temu możesz wybrać to, co Cię najbardziej interesuje! Dlaczego określamy się nowoczesną instytucją? Ponieważ udostępniamy Ci wiele możliwości aby nauka była prosta i przyjemna. Wprowadzamy zmiany i ulepszamy. Doskonalimy się jednocześnie sprawiając, że jakość naszych usług jest na wysokim poziomie.

Dlaczego wybrać naszą szkołę?

 • ponieważ po zdobyciu dobrego zawodu znajdziesz pracę,
 • tylko u Nas niepowtarzalna atmosfera,
 • tylko u Nas najlepsze technologie i praktyki,
 • odbywając naukę zawodu zyskasz własne pieniądze,
 • nasi uczniowie są pewni swojej wiedzy i umiejętności
 • tylko z Nami osiągniesz sukces.


W jakich zawodach kształcimy?

 • operator maszyn i urządzeń odlewniczych
 • operator obrabiarek skrawających
 • elektryk
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • w klasie wielozawodowej we wszystkich zawodach

 

Jakie dokumenty musisz złożyć do szkoły:

 • wydruk podania z systemu
 • trzy zdjęcia
 • zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu(skierowanie na badania do pobrania w sekretariacie szkoły)
 • karta pomocnicza w rekrutacji (w przypadku szkoły pierwszego wyboru)
 • kserokopia aktu urodzenia
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu

 


 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński odbywa się systemem elektronicznym. W tym celu kliknij obok na baner REKRUTACJA (pojawi się w momencie udostępnienia platformy przez starostwo).

W przypadku problemów zapraszamy do naszego sekretariatu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 


Do końca roku

Do końca roku szkolnego:
25 czerwca 2021

 

Nagroda Ministra

Nagroda Ministra Gospodarki

W uznaniu dla dorobku placówki wraz z firmą Mahle otrzymaliśmy Nagrodę Ministra Gospodarki z dyplomem: „Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy” podpisał wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki – Janusz Piechociński.

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!