kierunki kształcenia technikum
technikum PDF

TECHNIKUM NR 3  IM. JANA PAWŁA II
to szkoła, w której oferujemy atrakcyjne kierunki kształcenia dla każdego!


Technikum jest 4- i 5-letnią średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika.

W technikum kształcenie odbywa się w dwóch obszarach:

  • Kształcenie ogólne - jest ono takie samo jak w liceum ogólnokształcącym .
  • Kształcenie zawodowe -  to zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe; po ukończeniu szkoły jesteś dobrze przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów wyższych.

Kształcimy w zawodach:

elektryk3.jpg - 191.10 Kb
mechanik.jpg - 135.04 Kb
>
wwwwkelnerwww.jpg - 105.68 Kb

 

W technikum nauczanym językiem obcym jest język angielski i niemiecki.


 


Rekrutacja

Do końca roku

Do końca roku szkolnego:
26 czerwca 2020

 

Nagroda Ministra

Nagroda Ministra Gospodarki

W uznaniu dla dorobku placówki wraz z firmą Mahle otrzymaliśmy Nagrodę Ministra Gospodarki z dyplomem: „Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy” podpisał wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki – Janusz Piechociński.

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!