kierunki-BS

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1  IM. JANA PAWŁA II
to szkoła, w której oferujemy atrakcyjne kierunki kształcenia dla każdego!

Pragniesz zdobyć swój wymarzony zawód i podjąć pracę, a może w przyszłości podnieść poziom wykształcenia i kwalifikacji, nie chcesz zasilić grona ludzi młodych bezrobotnych, przyjdź do nas.

 

Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształciła się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia.

W branżowej szkole I stopnia kształcenie realizowane jest w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

II stopień branżowej szkoły będzie funkcjonował w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technikum. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

Jest to szkoła, która w ramach realizacji obowiązku nauki przygotowuje ucznia do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kontynuowania nauki.

Nauka obejmuje:

 • blok kształcenia zawodowego - 60% całego czasu nauki, w tym przedsiębiorczość i zajęcia praktyczne w naszych warsztatach,
 • blok kształcenia ogólnego,

W Szkole Branżowej I stopnia będziemy kształcić w następujących zawodach:

 • kierowca mechanik NOWOŚĆ (przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy),
 • operator obrabiarek skrawających,
 • operator maszyn i urzadzeń odlewniczych,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • ślusarz,
 • elektryk,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • sprzedawca,
 • inne zawody zawarte w klasyfikacji zawodów.

 

 


Rekrutacja

Do końca roku

Do końca roku szkolnego:
26 czerwca 2020

 

Nagroda Ministra

Nagroda Ministra Gospodarki

W uznaniu dla dorobku placówki wraz z firmą Mahle otrzymaliśmy Nagrodę Ministra Gospodarki z dyplomem: „Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy” podpisał wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki – Janusz Piechociński.

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!